På Svenska

Vad är CISV?

CISV är en fredsutbildande organisation vars mål är att uppfostra barn och ungdomar för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, såväl globalt som lokalt. Vår verksamhet är volontärbaserad – i hela världen arbetar över 10 000 frivilliga inom CISV. Över 63 000 barn och unga har hunnit delta i våra program sedan CISV kom till år 1951.

År 1953 startade CISV:s verksamhet i Finland då en finsk delegation för första gången deltog i ett internationellt läger. Finlands CISV-förbund grundades officiellt år 1963. För tillfället är förbundet verksamt i Finland genom lokalföreningar i Borgå, Helsingfors, Nådendal, Tammerfors, Vasa och Vilmanstrand.

Av Finlands sex lokalföreningar har Borgå och Vasa verksamhet på både svenska och finska. Även i Helsingfors och Nådendal finns det aktiva svenskspråkiga medlemmar.

Mål och värden

Fredsutbilning inom CISV betyder att vi genom att utveckla oss själva och varandra skapar en kultur som bygger på principer om frihet, rättvisa och demokrati. Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens.

Våra metoder baserar sig på upplevelsebaserat lärande, vilket betyder att vi lär oss tillsammans genom lekar, teater, rollspel, diskussioner och samarbetsövningar. Genom utbildningen bygger vi upp en gedigen bas av attityder, kunskaper och färdigheter som hjälper oss på vägen till aktivt värlsmedborgarskap. CISV bygger dessutom upp sin verksamhet kring fyra huvudteman; mänskliga rättigheter, mångfald, konflikthantering och hållbar utveckling.

Program

Från 11 år och uppåt erbjuder CISV program för alla åldrar. De flesta programmen är internationella, men man kan även delta på lokal nivå i till exempel Mosaic-projekt eller Junior Branch -verksamhet.

Village (barnby)

 • Vårt flagskepp
 • 11  år
 • 28 dagar

Interchange

 • familjebaserat utbytesprogram mellan 2 länder
 • 12–15 år
 • 14–28 dagar

Step Up-läger

 • planeras av ledarna samt deltagarna
 • 14–15 år
 • 23 dagar

Seminarieläger

 • planeras och verkställs av deltagarna
 • 17–18 år
 • 21 dagar

IYM-läger

 • kortare regionala läger
 • 12–19+
 • 8 eller 15 dagar

International People’s Project

 • internationella samarbetsprojekt för vuxna
 • 19+
 • 14–23 dagar

Mosaic

 • Lokala samhällsprojekt
 • Alla åldrar
 • Upp till 12 månader

Junior Branch

 • Självständig verksamhet för unga
 • 15+

 

Kom med i vår verksamhet!

Varje program som CISV ordnar förverkligas enbart tack vare aktivt frivilligarbete och med hjälp av stöd från våra sponsorer. Kom med på talko!

Kontaktuppgifter

Borgå
Helsingfors
Nådendal
Tammerfors
Vasa
Vilmanstrand